Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị y tế

Tất cả các mẫu xét nghiệm được phân loại cẩn thận và chuyển về CDC Hà Nội để làm xét nghiệm nhanh, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ cao để có các biện pháp ngăn chặn lây lan kịp thời. Ảnh: Sơn Tùng
Tất cả các mẫu xét nghiệm được phân loại cẩn thận và chuyển về CDC Hà Nội để làm xét nghiệm nhanh, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ cao để có các biện pháp ngăn chặn lây lan kịp thời. Ảnh: Sơn Tùng
Tất cả các mẫu xét nghiệm được phân loại cẩn thận và chuyển về CDC Hà Nội để làm xét nghiệm nhanh, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ cao để có các biện pháp ngăn chặn lây lan kịp thời. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top