Chủ tịch Hà Nội yêu cầu có vaccine nào tiêm hết ngay loại vaccine đó

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top