Chủ tịch Hà Nội: Xét nghiệm những người về từ các vùng dịch của Đà Nẵng

Chủ tịch Hà Nội chủ trì phiên họp 43 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh: Trần Thường
Chủ tịch Hà Nội chủ trì phiên họp 43 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh: Trần Thường
Chủ tịch Hà Nội chủ trì phiên họp 43 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Ảnh: Trần Thường
Lên top