Chủ tịch Hà Nội: Tạm dừng quảng bá thành phố trên CNN, tập trung chống dịch

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo chống COVID-19 thành phố ngày 6.4.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo chống COVID-19 thành phố ngày 6.4.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo chống COVID-19 thành phố ngày 6.4.
Lên top