Chủ tịch Hà Nội nói về việc chưa mở lại đường bay

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến cử tri.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến cử tri.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến cử tri.
Lên top