Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp sáng 13.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp sáng 13.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp sáng 13.4.
Lên top