Chủ tịch Hà Nội: Người dân đổ ra đường đông sẽ rất dễ "vỡ trận"

Lên top