Chủ tịch Hà Nội: Địa bàn nguy cơ cao được áp dụng biện pháp mạnh hơn

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp.
Lên top