Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo gì để chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Tạ Quang
Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Tạ Quang
Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Tạ Quang
Lên top