Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai có đủ yếu tố của một ổ dịch phức tạp

Lên top