Chủ tịch Hà Nội: 20 ca dương tính chưa phát hiện là xác suất khoa học

Lên top