Chốt kiểm soát "vùng đỏ" Hà Nội lại đông đúc: Có lúng túng, dễ lây nhiễm

Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua lại giữa "vùng đỏ" và "vùng cam" sáng 6.9. Ảnh: Hà Giang
Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua lại giữa "vùng đỏ" và "vùng cam" sáng 6.9. Ảnh: Hà Giang
Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua lại giữa "vùng đỏ" và "vùng cam" sáng 6.9. Ảnh: Hà Giang
Lên top