Chống dịch COVID-19, Việt Nam chuẩn bị cơ sở đủ để cách ly 3 vạn người

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị. Ảnh Gia Hân
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị. Ảnh Gia Hân
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị. Ảnh Gia Hân
Lên top