Chồng chạy thận, nữ điều dưỡng vẫn ngày đêm trực chống dịch COVID-19

Chị Hoàng Thị Xuân - Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (người cầm micro) hầu như không có thời gian để nghỉ, ngày đêm miệt mài trực chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Chị Hoàng Thị Xuân - Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (người cầm micro) hầu như không có thời gian để nghỉ, ngày đêm miệt mài trực chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Chị Hoàng Thị Xuân - Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (người cầm micro) hầu như không có thời gian để nghỉ, ngày đêm miệt mài trực chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top