Chính thức Chỉ thị 18 của TPHCM: Thêm nhiều loại hình được phép hoạt động

Ngày 1.10, nhiều cửa hàng tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Ngày 1.10, nhiều cửa hàng tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Ngày 1.10, nhiều cửa hàng tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Lên top