Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ đã công nhận tầm quan trọng của phương pháp điều trị duy trì bằng Methadone