Chiều 24.3, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top