Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày. Ảnh: BVCC
Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày. Ảnh: BVCC
Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 nặng ở TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày. Ảnh: BVCC
Lên top