Chiến lược của Bình Dương là giữ sạch và bảo vệ vùng xanh

Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc F0. Ảnh: Dương Bình
Lên top