Chi phí tiêm hormone tăng chiều cao hơn chục cm cho trẻ là bao nhiêu?

Trẻ đến khám và tư vấn về tăng trưởng chiều cao tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trẻ đến khám và tư vấn về tăng trưởng chiều cao tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Trẻ đến khám và tư vấn về tăng trưởng chiều cao tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top