Chỉ gặp bệnh nhân COVID-19 ở cổng trường, nhân viên ngân hàng bị lây nhiễm

Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top