Chỉ 2/4 đơn vị nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19 đúng tiến độ

Các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top