Chế độ cho y, bác sĩ chống dịch COVID-19 còn nhiều bất cập

Cán bộ y tế chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top