Chạy theo “mốt” mổ đục thủy tinh thể bằng phaco: Hiệu ứng ngược!