Chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tại bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến từ tháng 2. Ảnh Quế Chi
Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến từ tháng 2. Ảnh Quế Chi
Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến từ tháng 2. Ảnh Quế Chi
Lên top