CDC Mỹ gửi thư chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân 91

Nam phi công người Anh nhận được giấy ra viện từ đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công người Anh nhận được giấy ra viện từ đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam phi công người Anh nhận được giấy ra viện từ đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top