CDC Hải Dương: Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Hải Dương hiện xét nghiệm từ 60.000-80.000 mẫu gộp/ngày. Ảnh: Thủy Nguyên
Hải Dương hiện xét nghiệm từ 60.000-80.000 mẫu gộp/ngày. Ảnh: Thủy Nguyên
Hải Dương hiện xét nghiệm từ 60.000-80.000 mẫu gộp/ngày. Ảnh: Thủy Nguyên
Lên top