CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Cơ quan chức năng ở Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19 từ đợt dịch năm 2020. Ảnh: Lao Động
Cơ quan chức năng ở Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19 từ đợt dịch năm 2020. Ảnh: Lao Động
Cơ quan chức năng ở Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19 từ đợt dịch năm 2020. Ảnh: Lao Động
Lên top