Cầu Giấy: Người tiếp xúc với 2 du khách Anh mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi

Lên top