Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi tươi cười khi xuất viện

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi tươi cười ngày ra viện. Ảnh: Chân Phúc
Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi tươi cười ngày ra viện. Ảnh: Chân Phúc
Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi tươi cười ngày ra viện. Ảnh: Chân Phúc
Lên top