Cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19: Giai đoạn 3 mới là yếu tố quyết định

Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top