Cập nhật tình hình các ca mắc COVID-19 nặng nhất hiện nay

Các điểm cầu, bệnh viện hội chẩn điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 sáng ngày 30.7. Ảnh: Lê Hảo.
Các điểm cầu, bệnh viện hội chẩn điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 sáng ngày 30.7. Ảnh: Lê Hảo.
Các điểm cầu, bệnh viện hội chẩn điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 sáng ngày 30.7. Ảnh: Lê Hảo.
Lên top