Cấp cứu thành công bệnh nhân 25 tuổi bị đột quỵ não cấp

Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 25 tuổi bị đột quỵ não cấp. Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 25 tuổi bị đột quỵ não cấp. Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 25 tuổi bị đột quỵ não cấp. Ảnh: TT
Lên top