Cấp cứu 115 Hà Nội thu 1 quãng đường 2 loại phí: Giám đốc Trung tâm nói gì?

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Ảnh: LĐO
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Ảnh: LĐO
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Ảnh: LĐO
Lên top