Canh mâm cỗ cúng cô hồn, nam thiếu niên bị đâm thủng khí quản