Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà. Ảnh: Đ.T
Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà. Ảnh: Đ.T
Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà. Ảnh: Đ.T
Lên top