Cần Thơ tiếp nhận hơn hơn 13 tỉ đồng và hiện vật phòng, chống dịch COVID-19

Lên top