Cần Thơ: Nối mạch máu không cần kim chỉ cứu sống bàn tay bị đứt lìa

Lên top