Cần Thơ: Đề xuất tăng chốt kiểm dịch, thu phí test nhanh COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.D
Lên top