Cần chỉnh sửa thông tin tiêm vaccine nếu bị thiếu trên Sổ sức khỏe điện tử

TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Sổ Sức khỏe điện tử. Ảnh: HCDC
TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Sổ Sức khỏe điện tử. Ảnh: HCDC
TPHCM thông báo tiếp nhận, điều chỉnh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Sổ Sức khỏe điện tử. Ảnh: HCDC
Lên top