Cán bộ thực hiện chuyến bay đưa công dân mắc COVID-19 về nước hết cách ly

Các thành viên của chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước đã được xuất viện sau 3 tuần cách ly. Ảnh: Xoay Dũng.
Các thành viên của chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước đã được xuất viện sau 3 tuần cách ly. Ảnh: Xoay Dũng.
Các thành viên của chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước đã được xuất viện sau 3 tuần cách ly. Ảnh: Xoay Dũng.
Lên top