Cán bộ, nhân viên CDC Thái Bình và những ngày đêm "không thể nào quên"

Lãnh đạo CDC Thái Bình phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương xuyên đêm điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh. Ảnh: Hoàng Thía/CDC Thái Bình.
Lãnh đạo CDC Thái Bình phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương xuyên đêm điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh. Ảnh: Hoàng Thía/CDC Thái Bình.
Lãnh đạo CDC Thái Bình phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương xuyên đêm điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh. Ảnh: Hoàng Thía/CDC Thái Bình.
Lên top