Cơn bão HIV/AIDS trước tình trạng cạn kiệt nguồn viện trợ quốc tế:

“Căn bệnh thế kỷ” ở Việt Nam: Những mối nguy lớn đã hiện hữu

BS Đỗ Hữu Thủy (Cục phòng chống HIV AIDS) trong một chuyến thực tế về công tác phòng chống HIV AIDS ở địa phương. Ảnh: T.Linh.
BS Đỗ Hữu Thủy (Cục phòng chống HIV AIDS) trong một chuyến thực tế về công tác phòng chống HIV AIDS ở địa phương. Ảnh: T.Linh.