Cần 150 triệu liều vaccine, Bộ Tài chính đề xuất lập Quỹ Vaccine COVID-19

Theo Bộ Y tế, tổng nhu cầu kinh phí cần chi khoảng 25,2 nghìn tỉ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người. Ảnh Hải Nguyễn
Theo Bộ Y tế, tổng nhu cầu kinh phí cần chi khoảng 25,2 nghìn tỉ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người. Ảnh Hải Nguyễn
Theo Bộ Y tế, tổng nhu cầu kinh phí cần chi khoảng 25,2 nghìn tỉ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top