Cảm biến phát hiện COVID-19 cho kết quả trong 1 phút

Cảm biến sinh học Soterius Scout có thể được gắn cố định trên tường một văn phòng làm việc để phát hiện những phần cực nhỏ của COVID-19. Ảnh: Soterius
Cảm biến sinh học Soterius Scout có thể được gắn cố định trên tường một văn phòng làm việc để phát hiện những phần cực nhỏ của COVID-19. Ảnh: Soterius
Cảm biến sinh học Soterius Scout có thể được gắn cố định trên tường một văn phòng làm việc để phát hiện những phần cực nhỏ của COVID-19. Ảnh: Soterius
Lên top