Cách sơ cứu khi gặp người bị đột quỵ

Trong khi chờ xe cấp cứu đến, càng nhanh càng tốt cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng cao đầu 30 - 45 độ, mặc quần áo thoáng. Ảnh đồ họa: P.Công
Trong khi chờ xe cấp cứu đến, càng nhanh càng tốt cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng cao đầu 30 - 45 độ, mặc quần áo thoáng. Ảnh đồ họa: P.Công
Trong khi chờ xe cấp cứu đến, càng nhanh càng tốt cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng cao đầu 30 - 45 độ, mặc quần áo thoáng. Ảnh đồ họa: P.Công
Lên top