Cách ly y tế khu vực liên quan BN10253 tại thành phố Việt Trì

TP. Việt Trì quyết định thiết lập cách ly y tế đối với 12 hộ dân, 54 nhân khẩu tổ dân phố Thi Đua, phường Tiên Cát liên quan đến ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: NDCC.
TP. Việt Trì quyết định thiết lập cách ly y tế đối với 12 hộ dân, 54 nhân khẩu tổ dân phố Thi Đua, phường Tiên Cát liên quan đến ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: NDCC.
TP. Việt Trì quyết định thiết lập cách ly y tế đối với 12 hộ dân, 54 nhân khẩu tổ dân phố Thi Đua, phường Tiên Cát liên quan đến ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Ảnh: NDCC.
Lên top