Cách ly y tế bệnh viện Đà Nẵng không xác định thời hạn từ 11.8

Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Lên top