Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Nhung
Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Nhung
Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Nhung
Lên top