Cách ly tập trung một số người dân ở ổ dịch Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Phạm Đông
Lên top